15 Kwiecień 2019

Zmieniamy Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych

Szanowni Klienci, użytkownicy usług telefonii stacjonarnej w Sileman,

Uprzejmie informujemy, iż od 15 maja 2019 r. zmieniamy Cennik połączeń międzynarodowych i specjalnych. Obniżeniu ulegają stawki za połączenia głosowe do państw EOG oraz niektórych Regionów Zamorskich UE (Gibraltar, Martynika, Majotta, Gwadelupa, Gujana Francuska, Reunion, Saint-Martin, Madera i Azory, Wyspy Kanaryjskie).

 

Od 15.05.2019 r. maksymalna cena za połączenie wynosić będzie nie więcej niż 1,00 zł brutto.

 

Stawki za połączenia z ww. kierunkami, które były do tej pory wyższe, zostały obniżone do 1,00 zł brutto. Z kolej te z opłat, które dotychczas były niższe od wskazanej powyżej wartości, nie ulegają zmianie. W związku z tą zmianą w Cenniku połączeń międzynarodowych i specjalnych utworzona została nowa grupa połączeń „1. Połączenia międzynarodowe (eurotaryfa)”. Zostały w niej zgrupowane połączenia których dotyczy ww. zmiana. Tym samym zmieniona została numeracja pozostałych grup połączeń. W związku z tą zmianą korekcie uległ również zapis w Cenniku usług telefonii. W zakresie Taryfy Free Max zmieniły się numery grup których dotyczy pula 800 zł brutto na połączenia. Dotychczasowe „kraje z grup 1, 2 i 3” zastąpione zostały „krajami z grup E1, E2, 1 i 2”. Ze zmianami można szczegółowo zapoznać się w załączonej aktualizacji cenników.

 

Wprowadzenie tej zmiana wynika bezpośrednio z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1971 z dnia 11 grudnia 2018 roku, ustalającego nowe zasady świadczenia połączeń i SMS-ów międzynarodowych w UE, Norwegii, Islandii i w Liechtensteinie (dalej zwanego „Rozporządzeniem”). Co ważne, wprowadzane zmiany dot. wyłącznie konsumentów (nie dot. klientów biznesowych).

 

W związku z wprowadzonymi zmianami informujemy, iż są Państwo uprawnieni do wypowiedzenia umowy z Sileman sp. z o.o. w przypadku niezaakceptowania wprowadzonych zmian. Wypowiedzenia należy złożyć najpóźniej do dnia wejścia w życie zmian tj. do dnia 15 maja 2019 r. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

W związku z faktem, iż wprowadzane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, a także powodują one wyłącznie obniżenie cen usług telekomunikacyjnych wypowiedzenie umowy będzie wiązało się z obowiązkiem zwrotu udzielonych ulg na zasadach określonych w § 4 ust. 10 Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych.