04 Grudzień 2018

Barbórka – jedyn z ważniyjszych dni dla Ślązoków!

Barbórka, inaczej Świynto Górników to naszo tradycyjo, świynto górnicze,
kere obchodzymy w Polsce 4 grudnia.

Je to jedyn z ważniyjszych dni dla Ślązoków z Górnego Śląska.

Grubiorze, kerzy kożdo szychta, przez cołki rok fedrujom głęboko pod ziemiom, oddowajom swój los świyntej Barborze patronce dobryj śmiyrci i cinżkyj pracy, od kieryj imienia powstoła nazwa tego fest ważnego dla nos świynta. 

W Rudzie Śląskiej górniczo tradycyjo je fest silno, tutejsi mieszkańcy przywiązujom ogromno waga do obchodów Barbórki i starajom się żeby zwyczaje były durś pielęgnowane. 

Nie tak downo temu, w siyrpniu Barbórka została wpisano na krajowo lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego, kero je ratyfikowano przez Polską Konwencję UNESCO. Lista ta mo charakter informacyjny i jak już sie na nią coś wpisze to trza to potym realizować i pielęgnować, co się potym dokumentuje. 

 

Wszystkim Grubiorzom, tym kerzy jeszcze ferdujom winszujemy coby sie Wami, tam na dole durś opiekowała Waszo patronka, świynto Barbora. Niych Wos łochranio łod wszyjstkigo złego. Niych podpiyro nad Wami fyszta, niych trzmie zola, niych wydmuchuje metan i łoddalo łod Wos kożde tompniyńcio. Winszujemy Wom żebyście dorobiyli szczynśliwie do pyndzyje.

Tela wiela zjazdów, tela wyjazdów! Szczynść Boże!

 

 

Kożdy Grubiorz kiery dzisioj przidzie do noszego
Biura Obsługi Klienta
dostonie bombona!

 

A na noszym Fejsie znojdziecie jednodniowy konkurs! 
Do wygranio gryfne nagrody! →ŁOBADEJ TUKEJ←