30 Listopad 2016

Kliencie Internetu – zmiany w zapisach regulaminów

Szanowni Państwo, użytkownicy internetu Sileman,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii. Akt ten rodzi konieczność dokonania zmian w treści łączących nas regulaminów: świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz świadczenia dostępu do Internetu.

Szczegółowy zakres zmian znajdziecie Państwo tutaj: Zawiadomienie dla Klientów Sileman dotyczące zmian w regulaminach