18 Sierpień 2016

The Medical Channel – wstrzymanie nadawania

Drodzy Klienci,

Z przykrością informujemy, iż bez wcześniejszych zapowiedzi decyzją Nadawcy kanał The Medical Channel zaprzestał swoje nadawanie.

Zgodnie z zapisem §2 Regulaminu świadczenia usługi telewizji, wyłączenie kanału z przyczyn leżących po stronie nadawcy nie upoważnia do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług telewizji cyfrowej.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.