19 Czerwiec 2021

Ważna informacja – zmiany w ofercie Internetu

Szanowni Abonenci,

Uprzejmie informujemy, że do naszej oferty Internetu wprowadziliśmy następujące zmiany, które będą obowiązywać od dnia 19 lipca 2021 r. wraz z nowym cennikiem świadczenia usług dostępu do Internetu:

  • pakiet sileFIBER (500 Mbit/s) zmieni nazwę na sileHOME (500 Mbit/s),
  • cena cennikowa nowego pakietu sileHOME zostanie obniżona i będzie wynosiła 259 zł miesięcznie
    (wcześniej 299 zł miesięcznie),
  • w związku z modernizacją wybranych obszarów naszej sieci do oferty wprowadzamy Internet w technologii FTTB*,
  • w technologii FTTB dostępne będą następujące pakiety: sileULTRA (200 Mbit/s),
    silePRO (300 Mbit/s), sileHOME (500 Mbit/s) i silePROx2 (600 Mbit/s),
  • w ofercie Internetu Światłowodowego (FTTH**) udostępniony zostanie pakiet silePROx2 (600 MBit/s) oraz wprowadzony zostanie nowy pakiet sileSMART (800 Mbit/s),
  • w ofercie Internetu Kablowego (HFC***) udostępniony zostanie pakiet sileHOME (500 Mbit/s).

 

Wprowadzane przez nas zmiany nie mają i nie będą miały negatywnego wpływu na dotychczas zawarte umowy abonenckie, ani nie wpłyną na Państwa obecne parametry pakietów i ich ceny promocyjne.


* FTTB – Fiber To The Building (światłowód do budynku) –  to kampusowa bądź budynkowa sieć internetowa wykorzystująca jako medium transmisji światłowód. Zapewnia możliwość realizowania szerokiego asortymentu interaktywnych usług multimedialnych (radio, telewizja internetowa, VoIP). Charakteryzuje się wielką różnorodnością wykorzystywanych rozwiązań dostosowanych do potrzeb użytkowników. FTTB oferuje duży zasięg sieci transmisyjnej i pozwala na integrację, nawet odległych od siebie, tradycyjnych sieci kablowych.

Źródło: Wikipedia – FTTB


** FTTH – Fiber To The Home (światłowód do domu) – odmiana FTTX przeznaczona dla użytkownika domowego, gdzie światłowód poprowadzony jest od centrali do mieszkania Abonenta.

Źródło: Wikipedia – FTTH


*** HFC – Hybrid Fibre-Coaxial – hybrydowa sieć wykorzystująca jednocześnie medium światłowodowe i różnego rodzaju koncentryczne kable sygnałowe.

Źródło: Wikipedia – HFC


Powyższe zmiany wchodzą w życie od 19 lipca 2021 roku. W związku z wprowadzonymi zmianami informujemy, iż są Państwo uprawnieni do wypowiedzenia umowy z Sileman Sp. z o.o. w przypadku nie zaakceptowania wprowadzonych zmian. Wypowiedzenia należy dokonać najpóźniej do dnia wejścia w życie zmian tj. do dnia 19 lipca 2021 roku. W związku z faktem, iż wprowadzane zmiany wynikają z § 5.7 lit. b) Umowy abonenckiej, wypowiedzenie umowy będzie wiązało się z obowiązkiem zwrotu udzielonych ulg na zasadach określonych w umowie, odpowiednim regulaminie lub regulaminie promocji.

Cennik świadczenia usług dostępu do Internetu obowiązujący do 18.07.2021 r.

Cennik świadczenia usług dostępu do Internetu obowiązujący od 19.07.2021 r.