09 Grudzień 2016

Szanowni Klienci – zmiany w zapisach regulaminów

Szanowni Państwo, użytkownicy usług telekomunikacyjnych w Elsat i Sileman,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 10 stycznia 2017 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U z 2016 r. poz. 1823 z późn. zm.), zmieniająca także z tym dniem m.in. art. 56 ust. 3 pkt 17) oraz art. 109 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 i 1579). Wejście w życie powyższych regulacji rodzi konieczność dokonania zmian w treści łączącego nas regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Szczegółowy zakres zmian znajdziecie Państwo tutaj: Zawiadomienie dla Klientów Elsat na 10 stycznia 2017 oraz tutaj: Zawiadomienie dla Klientów Sileman na 10 stycznia 2017