14 wrz. 2016

Czy do korzystania z internetu konieczne jest posiadanie oprogramowania antywirusowego?

Zalecamy korzystanie z oprogramowania antywirusowego, jednak nie jest ono wymagane.