10 Paź 2016

Kto może podpisać umowę na telewizję, internet lub telefon?

Każdy, kto ma ukończone 18 lat oraz zamieszkuje obszar, na który dostarczane są nasze usługi. Ważne jest, aby osoba ta posiadała tytuł prawny do lokalu, w którym ma zostać zamontowana instalacja.