21 Lip 2017

Ośmiu operatorów – w tym SILEMAN – zrealizuje zlecenie śląskiej Policji

Komenda Wojewódzka w Katowicach opublikowała informację o rozstrzygnięciu przetargu i udzieleniu zamówienia na usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych. Specyfiką tego postępowania było to, jak wiele podmiotów rywalizowało o zlecenie oraz jaki był ostateczny wynik. 64,6 proc. całego zamówienia o łącznej wartości 2,6 mln zł zdobyli lokalni operatorzy.

Nasza firma Sileman dumnie i godnie staje ramię w ramię z ogólnopolskimi operatorami takimi jak Emitel, czy Polkomtel, którzy otrzymali po 6 zadań, czy Orange, który otrzymał tyle samo zleceń co nasza firma.

O sukcesie możemy mówić z dumą, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że poza firmami znajdującymi się na liście powyżej, w przetargu (bez powodzenia) brało udział jeszcze kilku operatorów. O przyznanie zleceń starały się m.in. takie firmy jak T-Mobile Polska i M3.NET. T-Mobile zazwyczaj proponował ceny wyższe, niż konkurenci. Choć cena nie miała decydującego wpływu. Na 35% kryterium wyboru oferty wpływ miała przepustowość łącza. Miały miejsce sytuacje, w których oferent lepszym łączem miał przewagę nad konkurentem, który proponował znacznie tańszą ofertę.

Przedmiotem zamówienia były łącza transmisji danych w sieciach stacjonarnych lub radiowych o przepływności 10-100 Mb/s pomiędzy komendami i komisariatami Policji garnizony Śląskiego. Usługi transmisji są świadczone od początku bieżącego miesiąca przez 3 lata.

Źródło informacji: http://www.telko.in/osmiu-operatorow-zrealizuje-zlecenie-slaskiej-policji