Sprawdź
dostępność

Podaj miasto
Podaj ulicę
Podaj nr

Ochrona danych osobowych

Administrator  danych osobowych.
Dane osobowe Abonenta są przetwarzane przez Administratora "Elsat" sp. z o.o. (KRS: 160462) z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-710) przy ul. J.Dąbrowskiego 35. Podmiot ten ustalił cele i środki przetwarzania danych, oferując usługi z zakresu telekomunikacji, rozpowszechniania programów
telewizyjnych oraz świadczenia usług powiązanych lub dodatkowych, w tym przez sieć Internet.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
możesz skierować dowolne pytania, uwagi lub wnioski dotyczące Twoich danych osobowych do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Tomasza Zięcia na adres e-mail:  iod@elsat.pl.

W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do Biura Obsługi Klienta lub skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu.
adres e-mail:  iod@elsat.pl,
poczta tradycyjna: Biuro Obsługi Klienta Dąbrowskiego 35, 41-710 Ruda Śląska,
numer telefonu: 32 789 60 20 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).