Zgłoś niebezpieczne treści

Zgłoś incydent

Zgłoś incydent
(jeśli zgłaszasz przypadek phishingu, zapisz mail (przesuń go z programu pocztowego na pulpit komputera lub wybierz opcję plik/zapisz jako), a następnie załącz)

Wyrażenie zgody

Wyrażenie zgody

Jeśli zgłoszenie dotyczy bezpieczeństwa dzieci, zgłoś je również pod www.dyzurnet.pl