Sprawdź
dostępność

Podaj miasto
Podaj ulicę
Podaj nr

Ważna informacja! Od 1 lipca 2024 r właścicielem marki Elsat jest Virtual Operator Sp. z o.o.

Opublikowano: 1 lipca 2024

Szanowni Państwo,

dziękujemy, że są Państwo naszymi Klientami i korzystają z naszych usług świadczonych pod marką Elsat.
Od dnia 1 lipca 2024 r. w wyniku połączenia ‘’Elsat’’ Sp. z o.o. i Virtual Operator Sp. z o.o. dostawcą Państwa usług oraz właścicielem marki Elsat jest spółka Virtual Operator Sp. z o.o.

 

Najważniejsze informacje dotyczące niniejszej zmiany:

brak działan.png  żadne działania nie są wymagane z Państwa strony,

brak zmian.png  wszystkie usługi, produkty i ich ceny pozostają takie same,

konto.png  nie zmienia się numer rachunku bankowego do opłat,

telefon.png  dotychczasowy numer telefonicznego Biura Obsługi Klienta się nie zmienia i pozostaje do Państwa dyspozycji,

kontakt.png  w kontakcie z Państwem nadal będziemy korzystać z dobrze znanej nazwy handlowej Elsat,

plakietka.png  Administratorem danych osobowych jest spółka Virtual Operator Sp. z o.o.,

info.png  informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują się pod adresem www.virtualoperator.pl.
 

Co najważniejsze, nadal będą mieć Państwo dostęp do wszystkich usług zgodnie z umową
i będą mogli korzystać z nich na dotychczasowych zasadach.
Obsługiwani będą Państwo przez ten sam zespół specjalistów.

linia2.png

Virtual Operator świadczy usługi telewizji cyfrowej, dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz telefonii stacjonarnej.


Virtual Operator Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdyni, przy Al. Zwycięstwa 253, 81-525 Gdynia
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0001064012
NIP: 5862398233
REGON: 526715594
kapitał zakładowy: 135 000 PLN